Kroužky

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – ALBRECHTICE NAD VLTAVOU

https://www.zsamsalbrechtice.cz/zs-99/krouzky/

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – DDM MILEVSKO

http://www.ddmmilevsko.cz/hlavni-udalosti/106-myslivecky-krouzek

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – DDM PÍSEK

https://www.bbkult.net/cz/addresses/67193-dum-deti-a-mladeze-pisek/

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – KOVÁŘOV

https://mysliveckykrouzekkovarov.estranky.cz/

MYSLIVECKÝ KROUŽEK – ZŠ ZÁHOŘÍ

https://zszahori.cz/skolni-druzina/

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK – ZŠ ČÍŽOVÁ

http://www.zscizova.cz/zakladni-skola/skolni-krouzky/prirodovedny-krouzek/

KROUŽEK MLADÝ MYSLIVEC – ZŠ KLUKY

https://zsamskluky.cz/zajmove-krouzky/ds-1007/archiv=0

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŽÁKY A STUDENTY – SLŠ a VOŠ PÍSEK

https://www.lespi.cz/pro-zaky-a-studenty/zajmove-krouzky.html