O nás

Okresní myslivecký spolek Písek je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty a je zájmovým občanským sdružením s právní subjektivitou s 850 členy. Posláním Okresního mysliveckého spolku  je sdružování myslivců a přátel přírody, výchova k ochraně přírody a výchova k chovu zvěře. Nedílnou součástí je pořádání kynologických, střeleckých a kulturních akcí. Lektoři Okresního mysliveckého spolku pořádají kurzy uchazečů o první lovecký lístek a kurzy mysliveckých hospodářů. K uvedeným činnostem využívá Okresní myslivecký spolek spolupráce s lesnickými školami Bedřicha Schwarzenberga v Písku a spolupráce s Lesy Města Písku. Praktické přípravy adeptů provádí uchazeči o první lovecký lístek v honitbách okresu Písek. Každoročně se naši členové podílí na přípravách hodnocení a výstavy trofejí pořádaných státní správou životního prostředí v Písku a státní správou životního prostředí v Milevsku. Za nemalou podporu našich kynologických, střeleckých a kulturních akcí vděčíme našim sponzorům.

Okres Písek má 76 honiteb, z toho v oblasti působnosti MěÚ Písek 53 honiteb s celkovou výměrou 65.243 ha, MěÚ Milevsko 23 honiteb s výměrou 35.112 ha.

Na území okresu Písek máme dvě samostatné bažantnice : Radany – Wotan Forest a.s. – o výměře 909 ha a bažantnice Orlík – Orlík nad Vltavou s.r.o. – o výměře 650 ha, sedm uznaných bažantnic spravuji milevské spolky. Dále dvě obory : obora Pekárkův mlýn s výměrou 57 ha, obora Květov  s výměrou 1441 ha, Orlík nad Vltavou

Vážení kolegové,

Okresní myslivecká rada ČMMJ OMS Písek vyjednala s ordinací ORL MUDr. Tomáše Sochora pro členy ČMMJ možnost BEZPLATNÉHO testování  na COVID -19. Nyní jsou v ordinaci k dispozici dva druhy antigenních testů, liší se právě způsobem odběru. Rozdíl mezi přesností obou testů je nepatrný: 

A) Test Humasis – výtěr z nosu – https://www.novatin.com/produkty/antigenni-test-covid-19-ag-humasis/ – je o trochu přesnější 

B) Test Newgene – test ze slin – https://www.drmax.cz/newgene-novel-coronavirus-detection-test-kit-25ks – méně přesný, ale pro pacienta mnohem komfortnější, stačí jen „plivnout“ do sáčku.

Zájemce se objedná na tel. čísle ordinace: 382 214 438, dostaví se v dohodnutý čas do ordinace na adrese Jungmannova 29, Písek (náměstí), provede se test a pacient 15 minut čeká na výsledek. Mezitím je možné vyšetřit myslivcům sluch, zda-li již není postižen střelbami a nebo si může skočit  na kávu.

Covidu zmar a Myslivosti zdar!