Kynologie 2020

Zkoušky vloh 16.5.2020 – Chlum Rakovice

Vysledkova-listina-Ohari-16-5-2020-Zkousky-vloh.pdf

Vysledkova-listina-ostatni-plemena-16-5-2020-Zkousky-vloh.pdf

https://omspisek.rajce.idnes.cz/Zkousky_vloh_-_16.5.2020_-_MS_Chlum_Rakovice

Zkoušky vloh 17.5.2020 – MS Chlum Rakovice

Vysledkova-listina-ostatn-plemena-17-5-2020-Zkousky-vloh.pdf

Vysledkova-listina-Ohari-17-5-2020-Zkousky-vloh.pdf

https://omspisek.rajce.idnes.cz/Zkousky_vloh_-_17.5.2020_-_MS_Chlum_Rakovice

ZKOUŠKY VLOH –  OMS PÍSEK A MS CHLUM  RAKOVICE
I V TÉHO NELEHKÉ DOBĚ, KDY NÁS POSTIHL COVID-19 , USPOŘÁDAL  16. KVĚTNA 2020 OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PÍSEK VE SPOLUPRÁCI S MS CHLUM RAKOVICE  ZKOUŠKY VLOH PRO OHAŘE, ALE I OSTATNÍ PLEMENA . MS RAKOVICE SE ORGANIZECE ZHOSTIL NA VÝBORNOU. ŘEDITEL I SPRÁVCE ZKOUŠEK JSOU ZKUŠENÍ KYNOLOGOVÉ A I CELÝ JEJICH TÝM VŠE PŘIPRAVIL VELICE PEČLIVĚ.
ZA KRÁSNÉHO SLUNNÉHO POČASÍ SE V SOBOTU RÁNO SEŠLI V RAKOVICÍCH ROZHODČÍ, VŮDCI I OSTATNÍ PŘÍZNIVCI MYSLIVECKÉ LOVECKÉ KYNOLOGIE . PRVNÍ  NASTALA VETERINÁRNÍ KONTROLA, KTEROU PROVEDL MVDr. MILOŠ VÁVRA ml. DÁLE SE POKRAČOVALO KONTROLOU VŠECH NÁLEŽITÝCH DOKLADŮ, KTEROU PROVEDL A JEDNATELKA OMS PÍSEK A PO TÉ SE MOHLO PŘISTOUPIT K ZAHÁJENÍ.
ZAHÁJENÍ ZAČALI TRUBAČI ZA ZVUKU HALALI .  ŘEDITEL ZKOUŠEK  VŠEM POVYPRÁVĚL  O MÍSTNÍ  HONITBĚ A  PŘEDSTAVIL VRCHNÍHO ROZHOČÍHO  FRANTIŠKA PAVLÍČKA , KTERÝ SE  PO TÉ  UJAL SLOVA  , SEZNÁMIL ÚČASTNÍKY S ORGANIZACÍ A ZDŮRAZNIL DODRŽENÍ VŠECH NAŘÍZENÍ.   PO PROVEDENÉM LOSOVÁNÍ A DÁLŠÍCH NÁLEŽITOSTECH, SE VŮDCI ODEBRALI SE SVÝM VEDOUCÍM SKUPINY DO HONITBY. S VŮDCI  BYLA I POČETNÁ KORONA, KTERÁ MUSELA DODRŽOVAT VELIKÝ ODSTUP OD ZKOUŠENÝCH PSŮ. SKUPINU OHAŘŮ POSUZOVALI ZKUŠENÍ ROZHODČÍ JAN ŠIMEČEK  S MILANEM VALKOUNEM. SKUPINY OSTATNÍCH PLENEN POSUZOVALI  JOSEF VESELÝ A ROMAN MALEC, Bc. PETR RYBÁK A VÁCLAV MYSLIVEC.
PSI MĚLI VYBRANOU VYNIKAJÍCI KRYTINU. HONITBA BYLA PERFEKTNĚ ZAZVĚŘENA A OHAŘI MOHLI PROKÁZAT KLIDY NA SRSTNATÉ I PERNATÉ ZVĚŘI. U OSTATNÍCH PLEMEN SE MOHLA ZASE DOKONALE PROKÁZAT HLASITOST A STOPA VŮDCE. VŠE PROBĚHLO TAK JAK MĚLO, A VŠICHNI VŮDCI BYLI NA SVÉ PSÍ SVĚŘENCE NÁLEŽITĚ PYŠNÍ.  VŠECH 16 PŘEDVEDENÝCH OSTATNÍCH PLEMEN OBSTÁLO, Z OHAŘŮ JICH Z 8 USPĚLO 7. JEDEN VŮDCE ODSTOUPIL PRO INDISPOZICI PSA. ODPOLEDNE SE VŠICHNI VŮDCI SEŠLI  A NETRPĚLIVĚ ČEKALI AŽ ROZHODČÍ SPOČÍTAJÍ VÝSLEDKY. MEZITÍM SI SDĚLOVALI SVÉ ZÁŽITKY A DOJMY ZE ZKOUŠEK, ALE .
VÍTĚZEM  ZKOUŠEK VLOH  SE STALA FENA NĚMECKÉHO KRÁTKOSRSTÉHO OHAŘE RONA ZE ŽANDOVSKÝCH VRCHŮ VEDENÁ MLADOU VŮDKYNÍ BARBOROU MYŠIČKOVOU,  NA DRUHÉM MÍSTĚ SE UMÍSTIL  NĚMECKÝ OHAŘ DRÁTOSRSTÝ  BRIK OD SV. LAMBERTA S VŮDCEM  JOSEFEM KUČEROU , A TŘETÍ POZICI VYBOJOVALA  ALICE PEČINKOVÁ S AUVERGNÉSKÝM OHAŘEM AARONEM PIAF ARTEDINAH.
V OSTATNÍCH PLEMENECH SI PRVNÍ MÍSTO ODVEZL  ZKUŠENÝ KYNOLOG A CHOVATEL DLOUHOSRSTÝCH JEZEVČÍKŮ PAVEL DOBEŠ S FENKOU SVÉHO ODCHOVU, LUNOU Z MALEŠÍNSKÉHO ÚDOLÍ , ZÁROVEŇ SI ODNESL I DRUHÉ MÍSTO S MÁŠOU Z MALEŠÍNSKÉHO ÚDOLÍ. A ABY JEHO RADOST NEBYLA MALÁ TAK I TŘETÍ MÍSTO PŘIPADLO JEHO ODCHOVÁNKOVI  MIKOVI Z MALEŠÍNSKÉHO ÚDOLÍ, KTERÉHO VEDL FRANTIŠEK ZÍTEK.
NA ZÁVĚR VRCHNÍ ROZHODČÍ PODĚKOVAL VŠEM SVÝM KOLEGŮM ROZHODČÍM, VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZKOUŠEK A HLAVNĚ MÍSTNÍMU SPOLKU ZA PŘIPRAVENOST, ORGANIZACI A OBĚTAVOST , KTERÁ VEDLA K USPOŘÁDÁNÍ TĚCHTO ZKOUŠEK PSŮ NA VYSOKOU ÚROVEŇ.
——————————————————————————————–
JELIKOŽ SE ALE LOVECKÉ KYNOLOGII NA PÍSECKU DAŘÍ, HNED DRUHÝ DEN 17.KVĚTNA 2020 OPĚT OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK PÍSEK VE SPOLUPRÁCI S MS CHLUM RAKOVICE USPOŘÁDAL  DALŠÍ ZKOUŠKY VLOH PRO OHAŘE A  OSTATNÍ PLEMENA .
VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ PSI OPET MUSELI PROJÍT VETERINÁRNÍ KONTROLOU A VŮDCI MUSELI PŘEDLOŽIT NÁLEŽITÉ DOKLADY.
VŠE ZAHÁJILI  TRUBAČI ZA ZVUKU HALALI .  ŘEDITEL ZKOUŠEK  MUSEL VŠEM  ZNOVU POVYPRÁVĚT  O MÍSTNÍ  HONITBĚ A  PŘEDSTAVIL VRCHNÍHO ROZHOČÍHO, KTERÝ BYL STEJNÝ JAKO V PŘEDEŠLÉM DNI FRANTIŠEK PAVLÍČEK SE  PO TÉ  UJAL SLOVA  , SEZNÁMIL ÚČASTNÍKY S ORGANIZACÍ A VŠEM KLAD NA SRDCE DODRŽENÍ VŠECH NAŘÍZENÍ.   PO PROVEDENÉM LOSOVÁNÍ A DÁLŠÍCH NÁLEŽITOSTECH, SE VŮDCI ODEBRALI SE SVÝM VEDOUCÍM SKUPINY DO HONITBY. SKUPINY OHAŘŮ POSUZOVALI ZKUŠENÍ ROZHODČÍ  MARTIN BATISTA A PETR ZEDNÍČEK, DRUHOU SKUPINU POSUZOVAL VRATISLAV SÝKORA A V  DÁMSKÉM ZASTOUPENÍ JANA PRAVDOVÁ  . SKUPINY OSTATNÍCH PLENEN POSUZOVALI ROMAN MALEC A  Bc. PETR RYBÁK,  ALEŠ ROT A LIBOR KURFIŘT.
POČASÍ SE OPĚT VYVEDLO A PSI MĚLI OPĚT VYBRANOU  PERFEKTNĚ ZAZVĚŘENOU HONITBU. OHAŘI I V TOMTO DNU PROKÁZLI VYSTAVOVÁNÍ I  KLIDY NA SRSTNATÉ I PERNATÉ ZVĚŘI. U OSTATNÍCH PLEMEN SE MOHLA ZASE DOKONALE PROKÁZAT HLASITOST , ALE I OCHOTA JÍT DO VODY. VŠICHNI VŮDCI BYLI NA SVÉ PSÍ SVĚŘENCE OPĚT NÁLEŽITĚ PYŠNÍ.  Z 12 PŘIHLÁŠENÝCH  OSTATNÍCH PLEMEN 11 OBSTÁLO, A Z 12 PŘIHLÁŠENÝCH  OHAŘŮ USPĚLO 10. V  ODPOLEDNÍCH HODINÁCH  SE VŮDCI SEŠLI  A NETRPĚLIVĚ VYČKÁVALI  AŽ ROZHODČÍ DOPOČÍTAJÍ VÝSLEDKY.
VÍTĚZEM  ZKOUŠEK VLOH  SE STALA MLADIČKÁ FENA POINTERA CARMEN ZE ŠTÍPEK VEDENÁ MIROSLAVEM SOUČKEM ,  NA DRUHÉM MÍSTĚ SE UMÍSTILA FENA  NĚMECKÉHO OHAŘE KRÁTKOSRSTÉHO KESSY Z ČIMELICKÝCH STRÁNÍ  S VŮDCEM  JOSEFEM KOTALÍKEM , A TŘETÍ MÍSTO SI ODNESLA ZUZANA VESELÁ SE SVOU FENOU MAĎARSKÉHO OHAŘE KRÁTKOSRSTÉHO   GLORIÍ EXCELSIS DEO LOCURA.
V OSTATNÍCH PLEMENECH SI PRVNÍ MÍSTO ODVEZLA ALENA BÁRTLOVÁ SE SVOU FENKOU NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA GRACE AXALLY, DRUHÉ MÍSTO OPĚT PATŘILO FENĚ NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA  DOŘE KŘENOVICKÁ VARTA  S VŮDKYNÍ SIMONOU KONVALINOVOU. TŘETÍ MÍSTO PŘIPADLO PRO ZMĚNU ZASE FENĚ, ALE  JEZEVČÍKA DLOUHOSRSTÉHO STANDADNÍHO BETTY DLOUHÉ JÁMY , KTERÉHO VEDL Bc. BEDŘICH JONÁŠ.
NA ÚPLNÝ  ZÁVĚR MĚL  VRCHNÍ ROZHODČÍ DĚKOVNOU ŘEČ KE  VŠEM SVÝM KOLEGŮM ROZHODČÍM, VŠEM ÚČASTNÍKŮM ZKOUŠEK A HLAVNĚ MÍSTNÍMU SPOLKU ZA DVOU DENNÍ PŘIPRAVENOST, ORGANIZACI A OBĚTAVOST , KTERÁ JE NUTNÁ  K USPOŘÁDÁNÍ TĚCHTO ZKOUŠEK PSŮ.


pisecky.denik.cz/ctenar-reporter/pisecka-kynologie-odstartovala-sezonu-20200530.html?fbclid=IwAR25Q7R9lTAOtIztQR5x4QzA5dbZmDmg2n27H-6SsxKdijmnviVuNK7yae8

Jarní svod 23.5.2020 – MS Blanice Tálín

 Jarních svod vznikl díky kynologům-chovatelům jako kontrola dědičnosti. Pokud se v chovu objevil „problém“ v podobě dědičné vady, nešel tento jedinec na výstavu, ale byl používán výhradně v praxi. Tato povinnost již není vyžadována, psi absolvují v daném věku Bonitaci a i  tím je dán předpoklad odhalit jakékoliv vady.  Další pohled na jarní svod je „první“ kynologická akce pro mladého psa, kdy přijde do tak velkého kolektivu. Tady si může jeho majitel-vůdce ověřit nervovou soustavu psa, jeho reakci na cizí prostředí a schopnost se adaptovat. U málo početných plemen je také jarní svod výborná prezentace méně známého plemene. A právě na takové akci, jako je jarní svod, může toto plemeno objevit některý z myslivců a následně si jej pořídit a využívat pro mysliveckou praxi. Je vždy na pořadatelích, jak jarní svod bude probíhat. Proto i OMS Písek se spolupráci s MS Blanice Tálín dne 23. května 2020, již po několikáté uspořádal tuto kynologickou akci, která ale byla již druhou v letošním roce. Sešlo se zde mnoho psích pomocníků se svými vůdci.
 Asi největší podívaná byla na nám ne moc známe pleneno Redbone Coonhound neboli Redboneův mývalí pes, plemeno původem ze Spojených států amerických, a i tato fenka odtud byla přivezena.
Také se zde objevil Patterdale teriér,  pro kterého v  roce 2002 začala platit vyhláška, která zakazovala účast jedinců plemen neuznaných FCI na loveckých zkouškách, ale jejich obliba kupodivu neklesla. Myslivci  toto plemeno používali k norování , nahánění , dohledávkám a dosledům. Dalším jedincem, na který padl obdiv byl Barbet. Toto psí plemeno je považováno za jedno z nejstarších a jeho existence se datuje  od 16. století. Je původcem dnešních pudlů a dlouhosrstých ovčáckých psů. Původním využitím barbeta bylo aportování zvěře z vody, k čemuž je předurčen hlavně díky své srsti.  Na Jarním svodu, ale bylo možno shlédnout nespočet nám již běžně známích jezevčíků všech rázů a druhů srsti  či naše národní plemeno Český fousek, ale i mnoho dalších psích zástupců. Celkem se Jarního svodu účastnilo 35 ostatních plemen a 35 ohařů. Několik přihlášených psíků se ale nedostavilo, nejspíš je odradil ranní déšť, který se nakonec umoudřil a počasí písecké kynologii přálo.
Myslivecký spolek se této akce zhostil na výbornou a patří jim  poděkování jako i všem , kteří pomohli akci zabezpečit.

https://omspisek.rajce.idnes.cz/Jarni_svod_-_23.5.2020_-_MS_Blanice_Talin/

pisecky.denik.cz/ctenar-reporter/jarni-svod-loveckych-psu-20200530.html?fbclid=IwAR3l5UbFfwfj_VdioXlPNWf0Z3DyuXldAa4P3kSHg3PH6a_jHsQO-9nYMRI

Zkoušky pro nové rozhodčí z výkonu loveckých psů – 19.6.2020

Pořádající OMS Písek tuto zkoušku uspořádal na SLŠ a VOŠ Písek dne 19. června od 9.00 hodin

Splní-li čekatel všechny podmínky předepsané Řádem pro jmenování a odvolávání rozhodčích, podrobí se zkoušce na funkci rozhodčího. Písemnou žádost o připuštění ke zkoušce zasílal čekatel na funkci rozhodčího do 31. ledna 2020 na sekretariát ČMMJ v Praze, spolu s kopií karty čekatele s potvrzením hospitací (originál karty čekatele předkládá při samotné zkoušce).
Přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčího bylo podle Zkušebního řádu pro zkoušky loveckých psů z výkonu platného od 1. 1. 2020. Na zkoušku se dostavilo všech 17 přihlášených čekatelů na rozhodčího pro lovecké psi a všichni uspěli. Tímto všem gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v posuzování.

LESNÍ ZKOUŠKY – OSTATNÍ PLEMENA – LMP s.r.o. – 20.6.2020


Vysledkova-listina-LZ-ostatni-plemena-20-6-2020.pdf

SEZNAM-psu-Lesni-zkousky-sobota.pdf

LESNÍ ZKOUŠKY – OSTATNÍ PLEMENA – LMP s.r.o. – 21.6.2020


SEZNAM-psu-Lesni-zkousky-nedele.pdf

Vysledkova-listina-LZ-ostatni-plemena-21-6-2020.pdf

Školení v  novém programu  ohledně vedení agendy v lovecké kynologii nejen pro vrchní rozhodčí loveckých psů.

Českomoravská myslivecká jednota v letošním roce spustila projekt chytrých formulářů pro hlášení a zpracování zkoušek z výkonu loveckých psů. V rámci zavádění těchto formulářů, které ulehčí práci jak sekretariátu, tak hlavně jednatelům a rozhodčím z výkonu, probíhá celá řada školení.

Po proškolení jednatelů v loňském roce přišli letos na jaře na řadu vrchní rozhodčí zodpovědní za vyplnění tabulek, respektive přehledů výsledků zkoušek loveckých psů. Dne 26. června  proběhlo  školení na OMS Písek v aule Lesnické školy Písek. Zúčastnilo  se   na 30 rozhodčích z výkonu z celého jihočeského kraje, kteří by se ujistili, že práce s formuláři jim opravdu práci výrazně usnadní a že ovládání programu Dog Exams je intuitivní a dobře zvládnutelné.
 Školení bylo dobrovolné a vítáni byli  i rozhodčí, kteří zatím podmínky pro výkon funkce vrchního nesplňovali nebo i čekatelé – naši budoucí rozhodčí. Účelem školení mělo bylo seznámit zainteresované s programem a vysvětlit i ukázat, že administrace zkoušek v něm opravdu není nijak složitá.

LESNÍ ZKOUŠKY – OHAŘI – LMP s.r.o. – 11.7.2020

Vysledkova-listina-Lesni-zkousky-oharu.pdf

seznam-psu-lesni-zkousky-oharu.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/LESNI_ZKOUSKY_-_OHARI_-_11.7.2020_-_LMP_s.r.o./

BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ NOVÁČKŮ – 18.7.2020 – NORA ŽIVEC

SEZNAM-psu.pdf

Vysledkova-listina-bezkontaktni-norovani-novacku.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/BEZKONTAKTNI_NOROVANI_NOVACKU_-_18.7.2020_-_NORA_ZIVEC/

ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE – 25.7.2020 – MS JEHNĚDNOomspisek.rajce.idnes.cz/ZKOUSKY_Z_VODNI_PRACE_-_25.7.2020_-_MS_JEHNEDNO/
PODZIMNÍ ZKOUŠKY – 8.8.2020 – MS Ložec Mišovice

SEZNAM-psu-Podzimni-zkousky-8-8-2020-Ohari.pdf

Vysledkova-listina-Podzimni-zkousky-ohari-8-8-2020-MS-Lozec-Misovice.pdf

SEZNAM-psu-Podzimni-zkousky-8-8-2020-Ostatni-plemena.pdf

Vysledkova-listina-Podzimni-zkousky-ostatni-plemena-8-8-2020-MS-Lozec-Misovice.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/Podzimni_zkousky_I._-_ohari_ostatni_plemena_-_8.8.2020_-_MS_Lozec_Misovice/

Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla

Výsledky Nominační soutěže na Memoriál Richarda Knolla, která se konala od pátku 7. do neděle 9. srpna 2020 v honitbě MS Lověna Dobrá Voda v Bříšťanech. Všem úspěšným přejeme hodně štěstí i do startu na Memoriálu Richarda Knolla v Trutnově.

NS-MRK-Patek-7-8-2020.pdf

NS-MRK-Sobota-8-8-2020.pdf

NS-MRK-Nedele-9-8-2020.pdf

NS-MRK-celkove-vysledky.pdf

46. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA

KNOLLA – 29. – 30. 08. 2020 OMS TRUTNOV

MRK-2020-vysledkova-listina-konecna.pdf

X. MEMORIÁL LUĎKA HEJNÉHO

O POHÁR PREMONSTRÁTSKÉHO KLÁŠTERA  5.-6.9.2020

Prehled-vysledku-a-zprava-vrchniho-MLH-2020-PODZIMNI-ZKOUUSKY.pdf

Prehled-vysledku-a-zprava-vrchniho-MLH-2020-VODNI-PRACE.pdf

Prehled-vysledku-a-zprava-vrchniho-MLH-2020-OHRADKA.pdf

Prehled-vysledku-a-zprava-vrchniho-MLH-2020-POHAR.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/X._ROCNIK_MEMORIALU_LUDKA_HEJNEHO_O_POHAR_PREMONSTRATSKEHO_KLASTERA_MILEVSKO_-_5.-6.9.2020/

XV. MEMORIÁL MVDr. JOSEFA KUHNA – 11.-13.09.2020

Prehled-vysledku-a-zprava-vrchniho-MJK-2020.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/XV._MEMORIAL_MVDr._JOSEFA_KUHNA_-_11.-13.9.2020/

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY – 19.9.2020 

VYSLEDKOVA-LISTINA-BZ-19-9-2020.pdf

SEZNAM-psu-BZ-Kucer-sobota-19-9-2020.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/BARVARSKE_ZKOUSKY_-_19.9.2020_-_MS_BOREK_KUCER/BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY  – 20.9.2020

VYSLEDKOVA-LISTINA-BZ-20-9-2020.pdf

SEZNAM-psu-BZ-Kucer-nedele-20-9-2020.pdf


omspisek.rajce.idnes.cz/BARVARSKE_ZKOUSKY_-_20.09.2020_-_MS_BOREK_KUCER/

BEZKONTAKTNÍ NOROVÁNÍ NOVÁČKŮ – 27.09.2020 – NORA JESTŘEBICE

Norovani-27-9-2020-vysledky.pdf

SEZNAM-psu-27-9-2020.pdf

omspisek.rajce.idnes.cz/Bezkontaktni_norovani_novacku_-_27.9.2020_-_Nora_Jestrebice/


82. ROČNÍK MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO 

2. – 4. 2020 – UHERSKÉ RADIŠTĚ

photos.app.goo.gl/dbNbJqSqCpNdzhATA

MPK-vysledkova-listina-Dolni-Nemci-2020-vysledkova-listina-konecna.pdf
BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ – 3.10.2020

BZH-3-10-2020-vysledky.pdf


VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY  – OHAŘI – 10.-11.10.2020

Vysledkova-listina-VZ-PISEK.xls

omspisek.rajce.idnes.cz/VSESTRANNE_ZKOUSKY_OHARU_10.-11.10.2020_-_MS_LIPOVEC_BERNARTICE_A_MS_HREJKOVICE/