Materiály

Kurz o 1. lovecký lístek

Prvním krokem na cestě k myslivosti by mělo být absolvování kurzu myslivosti – kurz o 1. lovecký lístek a úspěšné složení zkoušky z myslivosti.
Chcete-li absolvovat kurz a složit zkoušku z myslivosti:

  1.  Okresní myslivecký spolek Písek, pořádá kurz myslivosti každý rok v termínu od prosince do prosince. Veškeré informace rádi poskytneme v kanceláři OMS Písek, případně zjistíte telefonicky u jednatele. Přihlášky jsou k dostání v kanceláři nebo  se dají zasílat elektronicky.
  2. Musíte mít domluvenou  ve svém okolí honitbu, v níž absolvujete povinnou roční praxi. Uživateli honiteb jsou většinou myslivecké spolky. Nemáte-li osobní kontakty, obraťte se na OMS, který vám praxi může zprostředkovat. Na praxi byste měli nastoupit krátce po započetí kurzu. V jejím rámci byste si měli vyzkoušet všechny myslivecké činnosti.
  3. Po roční praxi následuje zkouška z myslivosti.

a)   Pokud se přihlásíte ke kurzu o 1. lovecký lístek pod OMS Písek, stanete se prostřednictvím OMS členem Českomoravské myslivecké jednoty, čímž získáte zákonné pojištění. Po uspěšném složení zkoušky z myslivosti, na úřadu své obce s rozšířenou působností (nejčastěji odbor životního prostředí) požádáte o vydání loveckého lístku. Pro získání loveckého lístku musíte být starší šestnácti let a bezúhonní.
b)   Nesplníte-li u zkoušky jeden předmět, můžete se zúčastnit opravného termínu, který  organizátor zkoušky vypíše. Nesplníte-li však více předmětů, musíte celý kurz absolvovat znovu.Kurz myslivosti (včetně zkoušky) nemusíte absolvovat, pokud jste ji složili na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo jste žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem.

Budete-li chtít lovit, budete zřejmě chtít získat zbrojní průkaz a s tímto na OMS Písek umíme pomoci.

SOUHRN TESTOVACÍCH OTÁZEK PRO ŽADATELE O ZBROJNÍ PRŮKAZ

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/Souhrn_testovych_otazek_pro_zadatele_o_vydani_ZP_k_pouziti_od_30-01-2021i.pdf

Pokud máte zájem i o zkoušku z myslivosti pro mysliveckého hospodáře, tak i s tímto se můžete obrátit na OMS Písek.

MATERIÁLY PRO KURZ O 1. LOVECKÝ LÍSTEK

https://pisek.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/53/2021/01/MATERIÁLY-PRO-ADEPTY-O-1.-LOVECKÝ-LÍSTEK.pdf

Další materiály

Materiály lze najít také na stránkách ČMMJ.